wtorek, 20 października, 2015
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !

Mamie Emilki Przeliorz za zasponsorowanie materiałów dydaktycznych  do nauki poprawnej wymowy dziecka.