poniedziałek, 8 lutego, 2016
WAŻNE TERMINY

Działając zgodnie z  art. 20w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), dyrektor Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach podaje ważne terminy  dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Do 8 marca 2016r. – złożenie deklaracji o kontynuowanie edukacji przedszkolnej   w tutejszej placówce. Wypełnione deklaracje należy złożyć u dyrektora przedszkola lub u  pani intendentki. Deklaracje dotyczą wszystkich dzieci, które w następnym roku szkolnym w dalszym ciągu  będą uczęszczały do naszego przedszkola.

Do 31 marca 2016r. – złożenie wniosków o przyjęcie do klasy I dzieci urodzonych w 2010r., których rodzice zdecydowali się posłać dziecko do szkoły podstawowej.

Do 31 marca 2016r. – złożenie zgłoszenie dziecka urodzonego w 2009r. do klasy I.

Zgłoszenia oraz wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej należy składać w sekretariacie szkoły.

Od 8 do 31 marca 2016r. – nabór dzieci na wolne miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2016/2017 – należy pobrać u dyrektora placówki lub u pani intendentki  a następnie złożyć, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Dalsze daty (uzgodnienia)  dotyczące postępowania rekrutacyjnego będą podane  w późniejszym terminie.