poniedziałek, 14 marca, 2016
Termomodernizacja przedszkola

KOCHANI  RODZICE,

Ruszyły prace budowlane związane z termomodernizacją  budynku przedszkolnego. W zakres robót termomodernizacji przedszkola wchodzi: docieplenie ścian, stropodachów i dachów budynku wraz z robotami wykończeniowymi, zmiana źródła ogrzewania na pompę ciepła wraz z niezbędnymi robotami instalacyjnymi w zakresie zasilania w energię elektryczną, przebudową kotłowni oraz budową wymienników gruntowych wraz z instalacją zasilającą, przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego, remont instalacji odgromowej. Budowa zadaszenia nad wejściem do przedszkola oraz inne niezbędne roboty towarzyszące. Wymiana parapetów zewnętrznych oraz  posadzki na wszystkich podestach wejściowych. Wymiana wskazanej stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej. Remont łazienek w przedszkolu z wymianą armatury. Remont kuchni i zaplecza kuchennego.

 Inwestorem tego wielkiego przedsięwzięcia jest Gmina Pilchowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Projekt budowlanym z elementami projektu wykonawczego termomodernizacji przedszkola wykonała firma ABM Nieruchomości Architektura. Wykonawcą jest firma POL-KATO II. Kierownikiem budowy jest Adam Kolańczyk, a kierownikiem robót Robert Joniec. Nad całością czuwa inspektor nadzoru – Wojciech Brożyna.

Termin zakończenia prac związanych z termomodernizacja przedszkola przewidziany jest na koniec sierpnia. Z uwagi na ogromny zakres robót, niektóre prace budowlane, które nie kolidują z funkcjonowaniem placówki wykonywane są już teraz. Wykonawca zapewnia zastosowanie wszelkich niezbędnych środków zabezpieczających użytkowników i personel obiektu przed  negatywnym wpływem prowadzonych robót budowlanych.

Terminy poszczególnych etapów prac, wykonawca będzie uzgadniał z dyrektorem placówki  o czym niezwłocznie Państwa powiadomimy.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy i liczymy na Państwa cierpliwość   i wyrozumiałość.

                                                                                  Dyrektor Przedszkola

                                                                                      Renata Sekuła