wtorek, Wrzesień 13th, 2016
PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom

za fanty przyniesione na loterię fantową,

przeprowadzoną na festynie dożynkowym.