poniedziałek, 6 lutego, 2017
Konkurs fotograficzny

   KONKURS  fotograficzny

 Publiczne Przedszkole w Nieborowicach zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym pt. ,,Zimowe zabawy z rodzicami”

  Konkurs skierowany jest do dzieci, ich rodziców. Na fotografii powinno znaleźć się samo dziecko lub dziecko z rodziną. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 2 fotografie. Format nadesłanych fotografii: A-4. Organizator dopuszcza do udziału w konkursie tylko zdjęcia dobrej jakości (fotografie wywołane lub wydrukowane na papierze fotograficznym). Fotografie winny być opatrzone metryczką umieszczoną na odwrocie fotografii wykonaną komputerowo zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, nazwę i adres placówki (w tym adres e-mail). Zgłaszając prace, uczestnik dołącza oświadczenie ze zgodą rodziców dzieci (prawnych opiekunów dzieci). Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie KARTY ZGŁOSZENIA oraz OŚWIADCZENIA ( druki dostępne w placówce przedszkola w Nieborowicach)

Prace, które nie spełniają powyższych warunków, nie będą brane pod uwagę.

 Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem praw autorskich bez naruszenia praw osób trzecich do nadesłanych zdjęć i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia     28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Szczegółowy regulamin udostępniony jest również na tablicy informacyjnej przedszkola w Nieborowicach.

Prace należy składać w publicznym Przedszkolu w Nieborowicach w czwartki i piątki u Pani Joanny Burc- Wsuł (koordynator konkursu) do dnia 24 lutego 2017 r.  W przedszkolu zostanie powołana komisja, która wyłoni trzy najlepsze fotografie,  które wezmą udział w dalszym etapie konkursu i zostaną przesłane do organizatora. Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 28 w Częstochowie.

Ogłoszenie wyników 13 marca 2017r. na stronie internetowej przedszkola. Wystawa fotograficzna z nadesłanymi zdjęciami odbędzie się w Miejskim Przedszkolu  nr 28 w Częstochowie lub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora.