niedziela, 26 lutego, 2017
Konkurs „Zimowe zabawy z rodzicami”

 Konkurs  „Zimowe zabawy z rodzicami”.

 

Dziękujemy serdecznie za wzięcie udziału w konkursie. Do dalszego, ogólnopolskiego  etapu konkursu zostały zakwalifikowane zdjęcia zatytułowane ,,Aniołek” oraz ,,Zaproszenie” autorstwa pani Wideł.

Ogłoszenie wyników 13 marca 2017r. na stronie internetowej przedszkola – organizatora konkursu. Wystawa fotograficzna z nadesłanymi zdjęciami odbędzie się w Miejskim Przedszkolu  nr 28 w Częstochowie lub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora.

Nagrody:

Zwycięzcy konkursu o wynikach zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Z grona uczestników zostaną wyłonieni laureaci (I, II, III miejsce oraz trzy wyróżnienia), którzy dostaną nagrody oraz dyplomy.

Nagrody i dyplomy otrzymają pocztą.                                               

                                                                                                                     Joanna Burc – Wsuł