poniedziałek, Luty 27th, 2017
Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się po 15. marca. Szczegółowe terminy przebiegu rekrutacji zostaną ustalone przez organ prowadzący

i podane do wiadomości w późniejszym terminie. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można będzie odebrać u dyrektora placówki lub pobrać na stronie

przedszkola.