środa, 29 sierpnia, 2012
RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY MALUCHÓW – MISIE

 Ramowy rozkład dnia

Realizacja podstawy programowej od 8.00 do 13.00

  1. I.                  Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela i zabawy ruchowe w sali > (1/5 czasu) – 1 godz. 25 min.
  2. II.               Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, przyrodnicze i ogrodnicze, spacery, wycieczki  (1/4 czasu) – 1 godz. 15 min.
  3. III.           Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego < (1/5 czasu) – 20 min.
  4. IV.           Zajęcia indywidualne i wspomagające; czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach, czynności opiekuńcze, organizacyjne i inne (2/5 czasu) – 2 godz.

 

IV

8.00 – 9.30 Zajęcia indywidualne i wspomagające, zestaw ćwiczeń porannych, zabiegi higieniczno – sanitarne, śniadanie, czynności organizacyjne

1 godz.              30 min.

III

9.30 – 9.50 Zajęcia dydaktyczne w tym zabawa ruchowa

20 min.

I

9.50 – 10.45 Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela i zabawy ruchowe w sali

55 min.

IV

10.45 – 11.00 Zabiegi higieniczno – sanitarne, czynności organizacyjne, obiad (zupa)

15 min.

II

11.00 – 12.10 Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, przyrodnicze i ogrodnicze, spacery, wycieczki 

1 godz.          10min.

 

 

IV

12.10 – 12.30 Zabiegi higieniczno – sanitarne, czynności organizacyjne, obiad (II danie)

20 min.

I

12.30 – 13.00 Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela i zabawy ruchowe w sali

30 min.