środa, 29 sierpnia, 2012
RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY ŚREDNIAKÓW I STARSZAKÓW

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY STARSZAKÓW I ŚREDNIAKÓW

Realizacja podstawy programowej od 8.00 – 13.00

 

  1. I.                  Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela i zabawy ruchowe w sali (1/5 czasu).
  2. II.               Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, przyrodnicze i ogrodnicze, spacery, wycieczki  (1/5 czasu).
  3. III.           Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego (1/5 czasu).
  4. IV.           Zajęcia indywidualne i wspomagające; czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach, czynności opiekuńcze, organizacyjne i inne (2/5 czasu).

1.

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, sytuacje edukacyjne

1 godz.

IV

8.00 – 9.30 Zajęcia indywidualne i wspomagające, zestaw ćwiczeń porannych, zabiegi higieniczno – sanitarne, śniadanie, czynności organizacyjne

1,5 godz.

III

9.30 – 10.30 Zajęcia dydaktyczne

1 godz.

I

10.30 – 10.50 Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela i zabawy ruchowe w sali.

20 min.

IV

10.50 – 11.05 Zabiegi higieniczno – sanitarne, czynności organizacyjne, obiad (zupa)

15 min.

II

11.05 – 12.05 Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, przyrodnicze i ogrodnicze, spacery, wycieczki 

1 godz.

IV

12.05 – 12.20 Zabiegi higieniczno – sanitarne, czynności organizacyjne, obiad (II danie)

15 min.

I

12.20 – 13.00 Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela i zabawy ruchowe w sali

40 min.

2.

13.00 – 16.00 Zajęcia dodatkowe, sytuacje edukacyjne, zabawy dowolne, zabawy ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia wyrównawcze, czynności porządkowo- gospodarcze. Rozchodzenie się do domu

3 godz.