niedziela, 29 października, 2017
Podziekowania

Serdecznie dziękujemy

wszystkim Rodzicom

oraz Dzieciom za dary

dla Seniorów z Żor.