wtorek, 4 września, 2012
SCENARIUSZ ZAJĘCIA W GRUPIE DZIECI 5-6 -LETNICH

Prowadząca: Renata Sekuła

Temat kompleksowy: Na jesienny smutny czas.

Temat zajęcia: W świecie dźwięków i muzyki
Cel główny:
– rozbudzanie wyobraźni dzieci,
– utrwalenie nazw instrumentów perkusyjnych,
– kształcenie gry na instrumentach perkusyjnych,
– kształcenie umiejętności ilustrowania treści wiersza grą na instrumentach,
-doskonalenie odbioru bodźców słuchowych

Cele szczegółowe, dziecko:
– wymienia nazwy instrumentów perkusyjnych (trójkąt, tamburyno, marakasy, kołatka, bębenek, drewienka akustyczne),
– gra różne dźwięki na instrumentach perkusyjnych (trójkąt, tamburyno, marakasy, kołatka, bębenek, drewienka akustyczne),
– ilustruje dźwiękami wiersz,
– odgaduje nazwy instrumentów po usłyszanym brzmieniu.

Metody:

-słowna – wiersz, rozmowa

-czynna – zadań stawianych do wykonania

-percepcyjna – zagadki słuchowe, pokaz instrumentów, prezentacja instrumentów wykonanych przez siebie

 

Forma organizacyjna:

-praca z cała grupą

-praca indywidualna 

Pomoce i materiały dydaktyczne:

Zestaw instrumentów perkusyjnych, nagrania różnych dźwięków dochodzących z otoczenia, nagrania brzmienia dźwięków instrumentów perkusyjnych, zgromadzone przez dzieci materiały: pudełka po kremach, gumach do żucia, butelkach po witaminach, ryż, kasza, kawałki grubego sznurka, rolki po ręcznikach papierowych, folii aluminiowej, gumki recepturki, bibułka gładka, styropianowe tacki i nakrętki od wody mineralnej, soków, kartony, pałeczki,  kapsle, druciki,  kolorowy samoprzylepny papier, nożyczki,  wiersz „Jesienne czerwienie”

Przebieg zajęć:
1.„Czy znasz te instrumenty?” – zgadywanka muzyczna.
Dzieci siedzą w kręgu. Nauczycielka rozkłada w środku kręgu różne instrumenty perkusyjne. Prezentuje dzieciom nagrania brzmienia poszczególnych instrumentów. Dzieci starają się skojarzyć usłyszane dźwięki   z instrumentami. Podają nazwy tych instrumentów.

2.Zabawa „Co słyszę”
Dzieci kładą się na dywanie, zamykają oczy. Nazywają źródło dochodzenia dźwięków z otoczenia : szmer rozmowy, szum drzew, jadące pojazdy. Następnie nauczyciel uderza w dowolny instrument, np. trójkąt dwa razy, zadaniem dzieci jest odgadnąć nazwę instrumentu i powiedzieć, ile dźwięków usłyszały.

3.Rozmowa na temat przyniesionych przedmiotów, zaprezentowanie ich przed kolegami i koleżankami.

4.Poproszenie przedszkolaków o poszukanie pomysłów na wydobywanie dźwięków z przyniesionych przedmiotów.

5.Wykonanie przez dzieci instrumentów muzycznych (ze zgromadzonych materiałów)
• pudełka po kremach, gumach do żucia, butelkach po witaminach, ryż, kasza, kawałki grubego sznurka (do wykonania grzechotek),
• rolki po ręcznikach papierowych, folii aluminiowej, gumki recepturki, bibułka gładka (do zrobienia tuby),
• styropianowe tacki i nakrętki od wody mineralnej, soków, sznurki (do zrobienia tamburyna),
• gruby karton, sznurek (do zrobienia bębenka),
• pałeczka (drewniana), kapsle (metalowe), druciki (do wykonania dzwonków),
• kolorowy samoprzylepny papier, nożyczki (do ozdobienia instrumentów).

6. Dekorowanie wykonanych instrumentów według swoich pomysłów.
7. Prezentacja wykonanych przez siebie instrumentów oraz sposobu wydobywania z nich dźwięków.

8. Wykonanie krótkiej etiudy, gdzie dzieci odtwarzają dźwięki w określonej sekwencji czasowej.

9. Zapoznanie z wierszem Małgorzaty Strzałkowskiej „Jesienne czerwienie”.
• Słuchanie wiersza recytowanego przez nauczyciela,
• Ilustracja muzyczna wiersza.
Wiersz „Jesienne czerwienie” Małgorzaty Strzałkowskiej
Znowu przyszła do nas jesień
(dzieci rytmicznie uderzają w bębenki)
Poznikały gdzieś upały
(cichutko uderzają w bębenki)
Zwiędły róże i stokrotki
I motyle odleciały
(grzechotki)
Już ucichło żab kumkanie
(tamburyno)
Umilkł już bociani klekot
(dzwonki)
Wicher hula coraz śmielej
I jaskółki gdzieś daleko
(tuba)
Ale jesień na pociechę owocami nas częstuje
Niesie dynie i orzechy,
Kasztanami zasypuje
(wszystkie instrumenty w każdym wersie z powyższych)
A do tego świat nam
złoci
(grzechotki)
I brązowi
(tamburyno)
I czerwieni
(dzwonki)
Więc jak tu się moi drodzy, nie
Uśmiechać do jesieni?
(wszystkie instrumenty)

Bibliografia:
1.Małgorzata Strzałkowska „Jesienne czerwienie”
2.Joanna Stec „Zagadki dla najmłodszych”