środa, 28 lutego, 2018
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Drodzy Rodzice !

Dokumenty potrzebne do rekrutacji można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej www.ppnieborowice.pilchowice.pl

Dokumenty należy złożyć u intendentki lub u dyrektora placówki.

Szczegółowe terminy:

01.03.2018 – 09.03.2018 – złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci, które już uczęszczają do przedszkola);

12.03.2018 – 30.03.2018 – złożenie wniosku  wraz z załącznikami o przyjęcie do przedszkola;

13.04.2018 – podanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do przedszkola;

16.04.2018  – 20.04.2018 – złożenie pisemnego oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola;

23.04.2018 – podanie listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do przedszkola.

W przypadku wolnych miejsc 24.04.2018r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Deklaracja o kontynuowaniu

wniosek o przyjęcie do przedszkola

załączniki

oświadczenie woli