niedziela, 17 marca, 2013
DZIECKO GOTOWE DO PODJĘCIA NAUKI SZKOLNEJ

DZIECKO  GOTOWE  DO  PODJĘCIA  NAUKI  SZKOLNEJ    Powinno znać;

– swoje imię nazwisko;

– imiona rodziców;

– nazwę zawodu rodziców, jeśli pracują;

– nazwy zwierząt domowych;

– nazwy dni tygodnia, pór roku;

Powinno umieć;

– prawidłowo trzymać ołówek  (pomiędzy palcami wskazującymi, środkowym

i kciukiem);

– posługiwać się przyborami do rysowania, kolorowania i pisania zawsze tą samą ręką  (prawą lub lewą );

– kolorować obrazek bez wychodzenia za linię;

– narysować postać człowieka z zachowaniem odpowiednich proporcji;

– poprawnie odwzorować kształty geometryczne , szlaczki literopodobne;

– lepić z plasteliny, gliny lub masy solnej;

– ciąć nożyczkami wzdłuż  wyznaczonej linii prostej, falistej łamanej;

– sprawnie wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne, np.: skakać na jednej nodze, rzucać i łapać piłkę;

– samodzielnie się  rozebrać i ubrać;

– zawiązać sznurowadła i zapiąć guziki;

– odróżnić prawą i lewą stronę ciała u siebie oraz osoby stojącej naprzeciwko;

– wymienić kilka różnic w dwu pozornie podobnych do siebie przedmiotach lub

obrazkach;

– grupować przedmioty według barwy, kształtu, wielkości itp. ;

– sortować znane przedmioty lub ich obrazki według określonej zasady, np. : owoce zwierzęta, zabawki;

– wybrać takie same obrazki, litery, wyrazy;

– złożyć widokówkę pociętą na kilka części;

– dobrać w pary obrazki lub przedmioty z uwzględnieniem jakiejś cechy wspólnej, np.: krowa-mleko, liść-drzewo;

– odróżniać dźwięki różnych pojazdów, instrumentów, głosy zwierząt;

– odtworzyć prosty układ rytmiczny wystukany przez dorosłego, np.:(—),(—-);

– dokonać analizy(podzielić wyraz na sylaby) np.: lo-ko-mo-ty-wa;

– dokonać syntezy(złożyć w całość)  wyraz wypowiedziany sylabami;

– wyróżnić głoskę(zarówno samogłoskę,  jak i spółgłoskę) na początku i na końcu wyrazu;

– zróżnicować wyrazy dźwiękopodobne , np.: bułka- półka, Tomek-domek;

– swobodnie liczyć do 10, także wspak;

– przeliczyć elementy w zbiorze i powiedzieć, ile ich jest;

– dodawać i odejmować na konkretach, np.: patyczkach lub palcach do 10;

– porównać ze sobą dwa zbiory , powiedzieć, gdzie jest więcej, a gdzie mniej;

– opowiedzieć, co przedstawia dany obrazek;

– poprawnie wymawiać wszystkie głoski oraz dłuższe wyrazy, np.:        hipopotam, kaloryfer;

– budować zdania poprawnie pod względem gramatycznym;

– przez dłuższą chwilę skupić się na słuchaniu opowiadania, bajki,  lub muzyki;

– zapamiętać teksty krótkich wierszyków i piosenek;

– zgodnie bawić się grupie,  czekać na swoją kolej;

– doprowadzić rozpoczętą pracę lub zabawę do końca;

– posprzątać po sobie po zakończeniu pracy lub zabawy;

– podporządkować się poleceniom;

– wykonać 3- 4 polecenia według kolejności podanej przez dorosłego;

– bez problemu rozstać się z rodzicami lub opiekunami;

– łatwo nawiązywać kontakt z dorosłymi i rówieśnikami.