czwartek, 28 maja, 2020
Organizacja opieki wakacyjnej.

WAKACJE W PRZEDSZKOLU

Szanowni rodzice,

W Gminie Pilchowice przedszkola publiczne pozostają zamknięte, co najmniej do 7 czerwca 2020 roku. Jeśli sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa na to pozwoli, opieka w trybie stacjonarnym zostanie wznowiona.

W ostatnim czasie przystosowano wszystkie placówki  do nowych warunków związanych z bezpieczeństwem sanitarnym.  Zakupiono niezbędne środki, przygotowano sale i wprowadzono procedury. Zmiany będą czekać na maluchy już od progu. Przed wejściem umieszczono pojemniki ze środkiem dezynfekującym, rodzice będą mogli wchodzić tylko do wyznaczonej strefy. Co jednak

najważniejsze, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przedszkola mogą przyjąć o połowę podopiecznych mniej, niż miało to miejsce przed wybuchem epidemii.

W trosce o bezpieczeństwo i komfort dzieci, przy założeniu możliwości otwarcia placówek, zmieniono organizację pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym. W tym roku zwiększono okres funkcjonowania placówek w okresie wakacji. Dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola przez 4 tygodnie.

Wnioski o sprawowanie opieki wakacyjnej można składać od 1 czerwca 2020 roku do 8 czerwca 2020 roku.