środa, 26 sierpnia, 2020
ROK SZKOLNY 2020/2021

1 września serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków do przedszkola. Proszę o szczegółowe zapoznanie się z Procedurami oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi w zakresie funkcjonowania przedszkola obowiązujące od 1 września 2020r., oraz z zasadami odpłatności za przedszkole.

Prosimy o dostarczenie, w pierwszy dzień pobytu dziecka w przedszkolu, załącznika nr1 z Procedur i wytycznych oraz deklaracji (załączniki nr1) z zasad odpłatności za przedszkole.