piątek, 28 sierpnia, 2020
WITAJ PRZEDSZKOLE

Nowy rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice

Od 1 września 2020 r. rozpoczynamy działalność przedszkola w formie stacjonarnej, z zachowaniem wytycznych MEN, MZ i GIS oraz wewnętrznych procedur przeciwepidemicznych w zakresie funkcjonowania placówki.

Zgodnie z nowelizacją przepisów, dyrektor placówki po uzyskaniu zgody organu prowadzącego  oraz pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach może zawiesić działalność stacjonarną, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci. W zależności od sytuacji zwieszenie może dotyczyć danej grupy lub całego przedszkola.

W związku z powyższym przedszkole wraz z organem prowadzącym będą stale analizowały bieżącą sytuację w placówce i jej otoczeniu, a poszczególne przypadki będą konsultowane z  Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach.