piątek, 13 listopada, 2020
Dentobus – bezplatny przegląd jamy ustnej

Szanowni Państwo,

W związku z objęciem opieką dentystyczną dzieci naszego przedszkola przez firmę NZOZ Centrum Stomatologii PERFEKT Urszula Szulińska, Robert Fidyk spółka jawna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-303 przy ul. Kasprzaka 4 , proszę o zapoznanie się   z przedstawionymi poniżej informacjami. Świadczenia udzielane w mobilnym gabinecie stomatologicznym nie są obowiązkowe.Rodzice, którzy chcą aby jego dziecko skorzystało z w/w świadczeń proszeni są o dostarczenie droga elektroniczną lub osobiście zgody na przegląd stomatologiczny dziecka oraz zgody na pomiar temperatury dziecka ( załączniki do pobrania na stronie internetowej przedszkola). Zgody należy dostarczyć do przedszkola do 20 listopada 2020r.

Przyjmowanie pacjentów
Wszyscy pacjenci będą przyjęci po dostarczeniu zgody na wizytę w gabinecie, podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego, przekazaną wraz z podpisanymi oświadczeniami dotyczącymi COVID-19.Pacjent nie może zostać przyjęty bez podpisanych dokumentów.

Każdy pacjent przed wejściem do dentobusu będzie miał mierzoną temperaturę oraz zostanie poproszony o zdezynfekowanie rąk. Wizyta odbędzie się przy otwartych drzwiach i/lub oknie w celu wietrzenia pomieszczenia. Opiekun z ramienia przedszkola cały czas będzie wyposażony w maseczkę.
Pacjenci zostaną przyjęci przez wykwalifikowany personel: lekarza i higienistkę stomatologiczną. Personel będzie ubrany w odpowiednią odzież ochronną. Po każdym pacjencie każdorazowo będzie przeprowadzona dezynfekcja. Zostaną zachowane wszelkie środki niezbędne do tego, aby wizyta była bezpieczna dla pacjenta i personelu. Data przyjazdu: 02 grudzień 2020

Wyniki badań
Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni, którzy wyrazili zgodę na wizytę dziecka w dentobusie otrzymają zamkniętą kopertę z wynikami badań. Wyniki zostaną przygotowane i dostarczone w ciągu 14 dni od dnia przyjazdu do placówki.

Informacje dodatkowe
Program mobilnego gabinetu stomatologicznego został uruchomiony w ramach prac nad polityką prozdrowotną kraju i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.
Firma NZOZ Centrum Stomatologii „Perfect”. świadczy usługi w ramach podpisanej umowy z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędem Wojewódzkim                     w Katowicach.
Program jest częścią polityki prozdrowotnej kraju, refundowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z czym jest on całkowicie bezpłatny.