wtorek, 2 lutego, 2021
REKRUTACJA 2021/2022

Rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022.

W terminie od 22 lutego 2021r. od godz. 8:00 do 1 marca 2021r. do godz. 15:00 będzie można składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. W przypadku, gdy deklaracja nie zostanie złożona
w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne i będzie musiało brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wnioski o przyjęcie dziecka można będzie składać w terminie
od 4 marca 2021 r.
od godz.: 8:00  do 22 marca 2021 r. do godz.: 15:00

Wszystkie wymagane w rekrutacji wnioski, zgłoszenia i oświadczenia będą do pobrania na stronie internetowej przedszkola w późniejszym terminie (po 15 lutego).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice określa Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 29 stycznia 2021r.