wtorek, 16 lutego, 2021
I ETAP REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

UWAGA  RODZICE !!!

Od dnia 22.02.2021r. do 01.03.2021r. rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym, 2021/2022 w tutejszej placówce.

  Prosimy rodziców o złożenie wypełnionej deklaracji u Pani intendentki lub u dyrektora placówki. Druki do pobrania na stronie internetowej przedszkola lub w szatni przedszkolnej.  Termin składania deklaracji mija 01.03.2021r.

Nie złożenie deklaracji  w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacja  z miejsca w przedszkolu w roku szkolny 2021/2022.