czwartek, 18 lutego, 2021
REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zgodnie z terminarzem przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkola na rok szkolny 2021/2022, od 4 marca 2021 do 22 marca 2021 należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć u Pani Intendentki lub u dyrektora placówki w w/w terminie.

Do pobrania: Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola; Oświadczenie o wielodzietności; Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.