czwartek, 25 marca, 2021
Zawieszenie działalności przedszkola

Na podstawie  Zarządzenia nr 0200.5.2021 Dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym  w Nieborowicach z dnia 22.03.2021r., oraz za zgodą organu prowadzącego (Gmina Pilchowice), funkcjonowanie placówki zostaje zawieszone na okres od 22.03.2021r. do 30.03.2021r.