piątek, 26 marca, 2021
PIERWSZE WYNIKI REKRUTACJI

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się na stronie internetowej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia do Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach