piątek, 26 marca, 2021
Dalszy etap rekrutacji

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2021/2022 do Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym  w Nieborowicach zobowiązani są do 13.04.2021r. złożyć u Dyrektora Przedszkola oświadczenie  woli korzystania   z usług naszej placówki. Niezłożenie w/w oświadczenia  w danym terminie jest równoznaczne  z rezygnacją z miejsca  w naszym przedszkolu.

Oświadczenie woli można złożyć pocztą elektroniczną na adres: ppnieborowice@pilchowice.pl

Oświadczenie woli