poniedziałek, 29 marca, 2021
Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19