czwartek, 15 kwietnia, 2021
WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się na stronie internetowej.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach na rok szkolny 2021/2022