wtorek, 25 maja, 2021
ORGANIZACJA OPIEKI WAKACYJNEJ W PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PILCHOWICE

  1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pilchowice.
  2. Zapisy na dyżur prowadzi się na podstawie wniosku składanego w formie elektronicznej lub papierowej przez rodziców/opiekunów dziecka – Załącznik nr 1.
  3. Wnioski należy składać w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.
  4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli.
  5. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola, a następnie dzieci   z innych przedszkoli z terenu Gminy Pilchowice. Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z innych przedszkoli z terenu gminy.
  6. Kolejność przyjęć ustala dyrektor placówki zgodnie z zasadami ujętymi w pkt 4.
  7. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie przekazywana drogą mailową (na wskazany adres mailowy) lub telefonicznie.
  8. Do momentu odwołania obowiązywać będą procedury oraz wytyczne przeciwepidemiczne   w zakresie funkcjonowania przedszkola.
  9. Harmonogram funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice – tabela nr 1 (we wniosku).
  10. Harmonogram naboru:

Składanie wniosków: od 31.05.2021 r. do 09.06.2021 r.

Przekazanie wyników naboru:  do 11.06.2021 r.