czwartek, 26 sierpnia, 2021
ROK SZKOLNY 2021/2022

1 września zapraszamy do przedszkola wszystkich przedszkolaków. Przedszkola czynne od 6.30 do 16.30

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z Procedurami oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi w zakresie funkcjonowania przedszkola obowiązujące od 1 września 2020r. do odwołania, oraz z zasadami odpłatności za przedszkole.

Prosimy o dostarczenie, w pierwszy dzień pobytu dziecka w przedszkolu, załącznika nr1 z Procedur i wytycznych… oraz deklaracji (załączniki nr1) z zasad odpłatności za przedszkole

Szanowni Rodzice

Od 1 września 2021r. rozpoczynamy działalność przedszkola w formie stacjonarnej, z zachowaniem wytycznych MEN, MZ i GIS oraz wewnętrznych procedur przeciwepidemicznych w zakresie funkcjonowania placówki.

Zgodnie z nowelizacją przepisów, dyrektor placówki po uzyskaniu zgody organu prowadzącego  oraz pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach może zawiesić działalność stacjonarną, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci. W zależności od sytuacji zwieszenie może dotyczyć danej grupy lub całego przedszkola.

W związku z powyższym przedszkole wraz z organem prowadzącym będą stale analizowały bieżącą sytuację w placówce i jej otoczeniu, a poszczególne przypadki będą konsultowane z  Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach.