piątek, 31 marca, 2023
WYNIKI REKRUTACJI do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2023/2024 do Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym  w Nieborowicach zobowiązani są do 17.04.2023r. złożyć u Dyrektora Przedszkola oświadczenie  woli korzystania   z usług naszej placówki. Niezłożenie w/w oświadczenia  w danym terminie jest równoznaczne  z rezygnacją z miejsca  w naszym przedszkolu.

Wnioski dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia do naszego przedszkola zostały, zgodnie z wolą opiekunów prawnych/ rodziców przekazane do następnej placówki przedszkolnej wskazanej we wniosku.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy