niedziela, 17 marca, 2013
PRAWA DZIECKA

„Prawo” – normy postępowania wydane lub nauczone przez władzę państw. Normy te zabezpieczają interesy określonych sił społecznych i służą jako środek celowego oddziaływania na stosunki społeczne. „Prawa człowieka” – zespół podstawowych, niezbywalnych i uniwersalnych praw przysługujących człowiekowi bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, poglądy, pochodzenie, stan zdrowia i inne. więcej »

niedziela, 17 marca, 2013
DZIECKO GOTOWE DO PODJĘCIA NAUKI SZKOLNEJ

DZIECKO  GOTOWE  DO  PODJĘCIA  NAUKI  SZKOLNEJ    Powinno znać; – swoje imię nazwisko; – imiona rodziców; – nazwę zawodu rodziców, jeśli pracują; – nazwy zwierząt domowych; – nazwy dni tygodnia, pór roku; Powinno umieć; – prawidłowo trzymać ołówek  (pomiędzy palcami wskazującymi, środkowym i kciukiem); – posługiwać się przyborami do rysowania, kolorowania i więcej »