środa, 24 lutego, 2016
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Tatusiowi Pawła Niedrygasa za ufundowanie bonu upominkowego na loterię fantową przeprowadzoną podczas zabawy karnawałowej dla rodziców.

poniedziałek, 8 lutego, 2016
WAŻNE TERMINY

Działając zgodnie z  art. 20w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), dyrektor Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach podaje ważne terminy  dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 Do 8 więcej »