wtorek, 30 marca, 2021
Propozycje zdalnego nauczania

16.04 (piątek) Na początek proponujemy trochę ruchu przy filmiku, który znajduje się poniżej. Jeżeli wykonałeś wszystkie zadania w tym tygodniu zasługujesz na odznakę „PRZYAJCIELA PRZYRODY”, która jest do pobrania poniżej. 15.04 (czwartek) Poproś kogoś dorosłego o przeczytanie eko- zadań wykonaj je, odpowiedz na pytanie. Dlaczego według Ciebie warto dbać o więcej »

wtorek, 30 marca, 2021
Życzenia wielkanocne

poniedziałek, 29 marca, 2021
Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

piątek, 26 marca, 2021
Dalszy etap rekrutacji

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2021/2022 do Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym  w Nieborowicach zobowiązani są do 13.04.2021r. złożyć u Dyrektora Przedszkola oświadczenie  woli korzystania   z usług naszej placówki. Niezłożenie w/w oświadczenia  w danym terminie jest równoznaczne  z rezygnacją z miejsca  w naszym przedszkolu. Oświadczenie woli można więcej »

piątek, 26 marca, 2021
PIERWSZE WYNIKI REKRUTACJI

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się na stronie internetowej. Lista kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia do Publicznego Przedszkola z więcej »

czwartek, 25 marca, 2021
Zawieszenie działalności przedszkola

Na podstawie  Zarządzenia nr 0200.5.2021 Dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym  w Nieborowicach z dnia 22.03.2021r., oraz za zgodą organu prowadzącego (Gmina Pilchowice), funkcjonowanie placówki zostaje zawieszone na okres od 22.03.2021r. do 30.03.2021r.