środa, 6 kwietnia, 2022
Informacja dotycząca oświadczenia woli

BARDZO  WAŻNE !!! Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2022/2023 do Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym  w Nieborowicach zobowiązani są do 20.04.2022r. złożyć u Dyrektora Przedszkola oświadczenie  woli korzystania   z usług naszej placówki. Niezłożenie w/w oświadczenia  w danym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca  w naszym przedszkolu.