piątek, 31 marca, 2023
WYNIKI REKRUTACJI do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2023/2024 do Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym  w Nieborowicach zobowiązani są do 17.04.2023r. złożyć u Dyrektora Przedszkola oświadczenie  woli korzystania   z usług naszej placówki. Niezłożenie w/w oświadczenia  w danym terminie jest równoznaczne  z rezygnacją z miejsca  w naszym przedszkolu. Wnioski dzieci niezakwalifikowanych więcej »